Lepší Pezinok: POZITÍVNA ZMENA

 Milí Pezinčania, mesto potrebuje v zastupiteľstve slušných a schopných ľudí, ktorí ak hovoria o budúcnosti, opierajú sa o minulosť a stáročiami definovaný charakter Pezinka. 


Naše mesto si musí zachovať svoju tvár a svoj charakter vinohradníckeho, kultúrneho mesta. Ochraňujme naše vinohrady, zachovajme lúku na Rozálke a neodpredávajme zbytočne mestský majetok. Už nikdy sa nesmie zopakovať situácia z tejto jari, kedy mesto predalo 61 árov mestských pozemkov súkromnej firme za 19,23 EUR m/2. Za takýto návrh by som nikdy nezahlasoval. Mesto už nemôže ďalej fungovať tak, ako doteraz. Musíme to zmeniť. Vážme si to, čo máme, podporujme vinohradníkov a vinárov, starajme sa o to, aby naše deti kvalitne trávili voľný čas, aby mali priaznivé podmienky pri vzdelávaní. Robme veci tak, aby sme šetrili a ochraňovali našu prírodu a myslime na budúcnosť. Kandidujem na poslanca, aby som pomohol pozitívnej zmene, mesto Pezinok ju potrebuje a vy, Pezinčania, si ju zaslúžite. 


V Pezinku sú cesty, ale aj niektoré chodníky v naozaj zlom stave. Budem presadzovať ich opravu prioritne na uliciach Dobšinského, Sládkovičova, Slnečná a Šancová. Opravy budú nevyhnutné tiež na Muškáte. 

Centrum mesta a Tehelňa má problémy s parkovaním, preto treba podporiť návrh vybudovať parkovisko pri cintoríne. Dopravu nám môžu pomôcť odľahčiť cyklotrasy. Mesto musí využiť možnosť žiadať z Plánu obnovy prostriedky na ich vybudovanie. Cyklotrasy však musia byť naprojektované a realizované kvalitne. Plánujme ich spoločne s okolitými mestami. 

Je samozrejmé, že mesto má vysádzať verejnú zeleň, ochraňovať ju a správať sa ekologicky. Dbajme na údržbu Zámockého parku vrátane jazierka. Keď budeme kultivovať verejný priestor, ľudia sa v ňom budú cítiť dobre a pohodlne. Preto potrebujeme na Muškáte ale aj Tehelni nové lavičky a smetné koše, potrebujeme vytvárať malé oddychové zóny. 

Vážení priatelia, chcem pomôcť Pezinku a preto kandidujem do zastupiteľstva. Pre svoj volebný obvod, čiže pre Centrum, Muškát, Čikošnu a Teheľňu urobím maximum a chcem riešiť témy, ktoré nás najviac trápia. :)