Počas minulého volebného obdobia bolo zaužívaným pravidlom, že sa občan nedostal na úrade ďalej ako po klientské centrum. To znamená, že takmer nemohol osobne jednať so zamestnancami jednotlivých oddelení a tobôž nie s ich vedúcimi. Nové vedenie mesta tento stav našťastie mení a MsÚ je v tomto zmysle znovu otvorený pre občanov. Na Meste tiež...

Bývalé vedenie mesta Pezinok je dva týždne minulosťou. Nové vedenie mesta - primátora Romana Mácsa a viceprimátorky Kvetoslavu Štrbovú a Renátu Klimentovú čaká mnoho výziev. Tie čakajú aj nás, poslancov.