Ako sa rozpadalo "Aktívne mesto Pezinok" - šiesta časť

30.07.2022


Do komunálnych volieb ostávajú tri mesiace a Igor Hianik sa stal pre svoj tím príťažou. Stratil podporu naprieč celým politickým spektrom. Sám si pod sebou podpílil konár mnohými politickými, ale i ľudskými chybami. Zanechá po sebe spúšť, ktorú upratať bude trvať roky. Zvyšok jeho tímu, ktorý mu vo všetkých prešľapoch verne asistoval, však nechce prísť o moc. Majú mnoho záujmov, ktoré neboli naplnené. 

Zo všetkých kútov počúvam, ako už nikto Igora Hianika nechce a ako nepôjde kandidovať. Napriek tomu, že až do konca augusta má ešte čas a kandidátnu listinu môže podať kedykoľvek, zdá sa, že tím Hianik bude mať nového "lídra" - súčasnú viceprimátorku Máriu Wagingerovú. Tá už pre podporu svojej kandidatúry zbiera podpisy. 

Situácia v Pezinku je tri mesiace pred voľbami mimoriadne nestabilná a je ťažké predikovať, ako sa bude vyvíjať ďalej. Poslanci tímu Hianik, vrátane pani viceprimátorky sú však plne zodpovední za marazmus, v ktorom sa Pezinok nachádza. Je dôležité uvedomiť si, ktoré ich rozhodnutia mali priame negatívne dopady na rozpočet mesta, či kvalitu života Pezinčanov.


Verejný priestor a hospodárenie

Pezinčania už sú alergickí hoci aj na zmienku o kvetináčoch, ktoré od jesene 2020 špatili centrum mesta. Ale sú príkladom toho, ako nekompetentne sa na radnici rozhodovalo o verejných financiách, sú príkladom svojvôle vedenia mesta a neschopnosti reagovať na názory a potreby ľudí. Do verejného priestoru boli umiestnené bez diskusie s príslušnými komisiami, zastupiteľstvom a verejnosťou. Napriek tomu, že pamiatkový úrad schválil len neutrálne farby, nakoľko ide o pamiatkovú zónu, primátor to nerešpektoval. 

V centre Pezinka mali byť umiestnené rok, ale keďže mesto nevedelo, nebolo schopné vysúťažiť firmu, ktorá by ich premiestnila, otravovali historické centrum až do jari 2022. Celý čas v nich doslova trpeli stromčeky, o ktoré sa v čase sucha nikto nestaral a naopak, v zime v kvetináčoch doslova stála voda. Kvetináče boli úletom vedenia mesta, ktorý stál nás všetkých desiatky tisíc eur. Príkladov, kedy sa pochybilo, je omnoho viac, kvetináče sú len úsmevným príkladom.

Zhruba 600 000 eur navyše išlo na transformáciu Mestského podniku služieb. Mestský podnik mal okrem iného tento rok zabezpečovať kosenie. Bol s tým obrovský problém, mesto pôsobilo zanedbane a veľký počet ľudí sa sťažoval na neúnosnú situáciu. O približne 700 000 eur sa navýšil rozpočet na cyklotrasu oproti pôvodnému projektu, ktorý mal byť väčšinovo hradený z externých zdrojov. 

Napriek tomu, že pôvodný projekt dostal zelenú na všetkých relevantných miestach, tím Hianik ho zmenil, argumentujúc jeho nízkou kvalitou. Do nového, o viac ako 700 000 eur mestských peňazí drahšieho projektu bol okrem iného zakreslený aj výrub vyše dvadsiatich stromov na Holubyho ulici. Tieto stromy boli vyrúbané len kvôli pár desiatkam metrov nového chodníka, bola tým úplne zmenená mikroklíma na danom úseku, čo v súčasnosti intenzívne pociťujú nie iba obyvatelia danej lokality, ale aj všetci Pezinčania, ktorí chodník využívajú. Výrub stromov v centre mesta, pokiaľ neohrozujú životy ľudí, je pre kvalitu verejného priestoru devastujúci. 

Na kvetináče, navýšenie rozpočtu cyklotrasy, nezvládnutú transformáciu MPS, či každoročný nárast výdavkov na fungovanie MsÚ sa prostriedky našli. Vedenie mesta a poslanci tímu Hianik sa snažili šetriť najmä na Pezinčanoch. Dva roky po sebe sa poslanci pokúšali skokovito zvyšovať dane a keď im to neprešlo, ako prvé položky, z ktorých chceli škrtať, boli dotácie na šport, kultúru a sociálne veci. To sa síce neskôr korigovalo, ale zlý vzťah k športu, kultúre a sociálnym veciam bol ich krokmi jasne vyslovený.


Odpredaj mestského majetku - nebezpečenstvo budúcnosti

O tom, aký vzťah má tím Hianik k mestskému majetku, keď ide o záujem niektorých súkromných firiem, sme sa mohli presvedčiť tento rok a ide nepochybne o veľmi nebezpečný signál. Na mimoriadnom zasadnutí 10. 5. 2022 sa, nešikovne argumentujúc potrebou zriadiť dočasný zberný dvor, rozpredal majetok mesta. 

Tím Hianik v ten deň zavŕšil obrovskú snahu odpredať vyše 60 árov mestských pozemkov súkromnej firme za 19,23 eur/m2. Ide o pozemky v priemyselnej zóne, na ktorých má daná firma postavené napr. spevnené plochy, ale v súčasnosti sa v danej lokalite takéto pozemky predávajú za 70 až 90 eur/m2. Mesto argumentovalo, že konalo v súlade s vypracovaným posudkom, ale tento argument je paradoxne v kolízii s reálnou situáciou na trhu. 

Ako môže Pezinčanom tím Hianik tvrdiť, že necelých 20 eur za meter štvorcový je adekvátnych, keď od bežných ľudí mesto za vysporiadanie pozemkov pod garážami pýta 100 eur/m2? Takže, milí Pezinčania, súkromná firma má pozemky vysporiadané ze 19,23 eur za meter a vy, občania mesta, za 100 eur za meter.

Odpredaj mestských pozemkov za podobne nízke ceny je veľmi nebezpečným trendom. Keď ho nezastavíme, môže mať pre Pezinok katastrofálne dôsledky. Dlhodobo vnímam hrozbu extrémneho rozrastania mesta, na ktoré nie sme pripravení a túto hrozbu musíme eliminovať. Pezinok nesmie byť nocľaháreň pre pracovnú silu Bratislavy. Pezinok musí ostať vinárskym mestom, v ktorom sa spája pokrok s tradíciami a hrdosťou na našu históriu.


Mgr. art. Juraj Hanulík


Milí Pezinčania, moje názory na to, ako urobiť Pezinok lepším, si budete môcť prečítať v ďalších článkoch.