Spoznáme opäť Pezinok? Čaká nás dlhá cesta.

14.08.2022


Komunálna politika má veľa špecifík, ale dve vlastnosti sú z môjho pohľadu kľúčové. Je veľmi pravdivá a rýchla. Rozhodnutia poslancov a primátora majú často bezprostredný a rýchly dopad na mesto, pretože sú k ľuďom najbližšie. Efekt rozhodnutí je často rýchlo viditeľný a pomoc je adresná. Pri strategických otázkach, pri plánovaní riešení dlhodobých výziev, majú volení predstavitelia možnosť bezprostredného kontaktu s reáliami, ale najmä s názormi ľudí. 

A prečo pravdivá? Ak ako volený predstaviteľ máte záujem o spätnú väzbu, ste denne v kontakte s ľuďmi. Iste, nemožno vyhovieť vždy a všetkým, ale máte možnosť získať od občanov odozvu, ktorej kvalita a autentickosť je často ďaleko užitočnejšia, ako akokoľvek fundované rady z anonymného, externého prostredia. 

Navyše, ak je poslanec či primátor naozaj človek na správnom mieste, chodí po meste s otvorenými očami a sám vidí, aký dopad majú jeho rozhodnutia na mesto. To sa však bohužiaľ nedialo ani zo strany primátora a nerobili to ani poslanci.


Emócie, ktoré motivujú

Z komunálnej politiky nemožno úplne vylúčiť emócie. Ak by sme to urobili, čo by sa stalo s mestom a s jeho ľuďmi? Práve citový vzťah, silné puto k rodisku a k domovu je to, čo by malo hnať každého poslanca či primátora vpred, čo by malo volených zástupcov motivovať byť lepšími, prekračovať vlastné hranice a posúvať tak vpred celú komunitu. Túžba byť lepším a túžba urobiť veci okolo seba lepšími. Bez silného citu, pevného puta, bez ľudských emócií to jednoducho nepôjde.

Igor Hianik počas výkonu svojej funkcie často dával najavo, ako veľmi emócie nechce, a tým aj to, ako veľmi sa ich bojí. Prejavovalo sa to vo viacerých rovinách a táto črta bola v jeho politike tak výrazná, že sa preniesla mimo iné aj do personálnej politiky MsÚ. Z úradu odchádzali ľudia, ktorí Pezinok poznali doslova ako svoju dlaň a boli nahradzovaní spôsobom, nad ktorým mnohí Pezinčania nechápavo krútili hlavami. 

Stretol som sa aj so situáciou, kedy jeden zo zamestnancov nevedel, kde je Potočná ulica, pritom na ňu pozeral priamo z okna. Nie, nie je to chyba tých ľudí, je to neuvedomenie si toho, čo tvorí základné spojivá medzi samosprávou a jej občanmi. Základným spojivom je cit a vzťah k miestu a k ľuďom. Či ste zamestnanec mesta, poslanec alebo primátor, práve vtedy sa z obyčajnej práce stáva poslanie. Pretože slúžite tam, kde je vaše srdce.


História a tradície sú oporou

Pezinok má históriu slobodného kráľovského mesta, máme stáročnú vinohradnícku, keramikársku či banícku tradíciu, sme mestom s veľkým ľudským potenciálom. V meste pôsobia dve múzeá, ktoré nám históriu a tradície sprítomňujú. Našim pokladom je Zámocký park, ktorý ale v týchto týždňoch doslova umiera - namiesto jazierka je zanedbaná bažina. 

Ľahostajnosť, s akou ku svojim posledným týždňom v úrade pristupuje Igor Hianik, ma aj po tých štyroch rokoch prekvapuje a nemôžeme dopustiť, aby sa k Mestskému múzeu, ktorému boli zobrané priestory depozitu, či Zámockému parku takto ľahostajne pristupovalo aj v budúcnosti.

Pezinok je mestom vinohradníkov a vinárov. Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov robí v našom meste neuveriteľnú prácu. Okrem všetkých brigád a projektov, ktoré zveľaďujú priestor vinohradov, prepájajú vinársku komunitu s nevinármi spôsobom, ktorý je v dnešnej dobe unikátny. Majú leví podiel na tom, že Pezinok ešte stále pripomína to krásne vinohradnícke mesto, v ktorom som vyrastal. Boli to práve oni, ktorí naštartovali novodobú tradíciu spoločenských podujatí priamo vo vinohradoch. 

Veľká vďaka týmto pracovitým ľuďom, ktorí milujú svoju prácu, robia ju naplno a práve mesto musí v tejto oblasti robiť omnoho viac. Zachovanie a podpora vinohradníctva a vinárstva musí byť mestskou prioritou. To, čo majú Pezinčania vo vinohradoch a vo vinárstve ako takom, je úplne výnimočné a ak o to nedajbože jedného dňa prídeme, Pezinok už nebude Pezinkom.

A tradícia keramiky? Je to remeslo, ktoré definuje náš región podobne ako vinohradníctvo. V posledných dekádach nám ju snáď najintenzívnejšie pripomínajú každoročné Keramické trhy. Musím sa priznať, že ku keramike mám osobný vzťah. Ako dieťa keramikárov som ju vnímal od malička ako prácu mojich rodičov. Keramické trhy sú aj preto moja srdcovka. 

V minulosti mali trhy menšiu, ale dôstojnú tribúnu, mali podporu mesta, keramikári mali k dispozícií Radničné námestie. O to viac mi bolo ľúto, keď som videl, ako sa mesto k podujatiu tento rok správalo, keď im zobralo celý priestor parkoviska na Radničnom námestí kvôli narýchlo vymyslenému podujatiu z dielne primátora Hianika.

V poslednom období sa v Pezinku mohlo všetko. Prestaňme všetko čo fungovalo, iba z princípu meniť, rušiť, presúvať. S takýmto prístupom sa totiž ako Pezinčania nikam neposunieme. Iba vykoreníme to najlepšie, čo je v nás. Využime možnosť spravovať si naše mesto tak, aby sme zachovávali to dôležité, ale zároveň nezatvárali oči pred novými výzvami. Využime naše pozitívne emócie, nech nás motivujú pracovať tak, aby bol Pezinok lepší.  


Mgr. art. Juraj Hanulík

kandidát na poslanca MsZ v 1. obvode


Milí Pezinčania, rád by som vás pozval na moju FB stránku:

https://www.facebook.com/jurajhanulikpezinok 

Tu budem postupne uverejňovať všetky dôležité informácie o volebnom programe, o mojich hodnotách, cieľoch a celkovo o nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Budem vďačný za každé jedno sledovanie alebo lajk.

Ďakujem vám za podporu.