Spoluprácou k lepšiemu mestu

26.08.2022


Pezinok má pred sebou mnohé výzvy, ktoré vyžadujú racionálne a pragmatické riešenia, o tom niet pochýb. Existujú však aj výzvy, ktoré sa nedajú jednoducho odmerať, a ich riešenia sa nedajú kúpiť za žiadne peniaze. Verejný život, aj ten pezinský, výrazne zhrubol a vytratila sa z neho kultúrnosť vo viacerých rovinách. Kultúra verejnej správy je v posledných rokoch v úpadku. 

Ak chceme meniť Pezinok, musíme zmeniť a sfunkčniť vzťahy v zastupiteľstve, vzťahy medzi poslancami a primátorom, ale najmä vzťah medzi všetkými volenými predstaviteľmi mesta a občanmi. Dnes sú ľudia vrcholne frustrovaní z toho, akým spôsobom samospráva fungovala, počúvali sme o konfliktoch primátora s poslancami, o konfliktoch primátora so zamestnancami MsÚ. 

To všetko sa dialo počas toho, ako nám obrazne povedané, utekal vlak a státisíce eur z externých zdrojov, využiteľných na rozvoj Pezinka. Poslanci aj primátor nekomunikovali s občanmi a keď, často s autoritárskym tónom. Volení predstavitelia musia vnímať a riešiť problémy a potreby ľudí, vnímať, čo potrebujú a nie im nútiť z pozície moci svoje predstavy o tom, ako majú žiť vlastné životy v meste.


Mesto Pezinok si zaslúži reštart

Ak sa chceme odraziť od dna, je nevyhnutné vyčistiť stôl a začať slušnou, poctivou diskusiou o tom, v akom Pezinku chceme žiť. Úspešné mesto sa nevybuduje len tak. Ak bude samospráva ťahať s občanmi za jeden povraz, ak budú volení predstavitelia vyhľadávať názory občanov a nie sa pred nimi zo strachu skrývať, môžeme byť úspešní. 

Poslanci, ktorých si zvolíme v komunálnych voľbách, budú musieť byť ochotní navzájom spolupracovať - bez ohľadu na všetko. Určenie priorít, pretavené do programového vyhlásenia poslancov a primátora považujem za samozrejmosť, rovnako tak poctivú politickú prácu a ochotu rokovať o riešeniach aj s kolegami, ktorých názory na problém sú opačné. 

Nie je priestor na rôzne rečičky a komunálne politické hry, najmä nie v čase vysokej inflácie, rastúcej nezamestnanosti a energetickej krízy. Mali by sme chápať, že externé zdroje sú pre rozvoj nevyhnutné, je potrebné ich získavať viac a zbytočne nevyťahovať Pezinčanom peniaze z peňaženiek. Dôležité je efektívne využívať finančné prostriedky a nedovoliť úlety, aké sme mohli vidieť posledné roky. 

Najbližšie obdobie by malo byť obdobím spolupráce a politickej kultúry, preto očakávam od vedenia mesta, nech v ňom bude ktokoľvek, že sa kancelária primátora vráti do budovy MsÚ.


Pochopme potreby ľudí a pomôžme mestu

Rozhovory, ktoré mám s ľuďmi, sú často smutné. Potvrdzujú, že takmer nikto z poslancov sa ich za posledné roky nepýtal v osobnom kontakte na ich skutočné potreby. Komunálna politika sa od stola kancelárie robiť nedá. Ak majú poslanci či primátor pomáhať, potrebujú poznať reálne potreby ľudí a vidieť Pezinok ich očami. Každý z nás využíva verejný priestor iným spôsobom, je potrebné to rešpektovať. Inak vnímajú verejný priestor rodičia s malým dieťaťom, inak seniori. V meste musia mať hlavné slovo ľudia.

Verím, že prichádza čas spolupráce. Každý problém má riešenia a aj spor sa dá viesť slušne. Ak budeme ako spoločnosť tolerantní, budeme silní. Pretože každá spoločnosť je práve tak silná, ako sú silné jej najzraniteľnejšie články.


Mgr. art. Juraj Hanulík

kandidát na poslanca MsZ v 1. obvode


Milí Pezinčania, rád by som vás pozval na moju FB stránku:

https://www.facebook.com/jurajhanulikpezinok

Tu budem postupne uverejňovať všetky dôležité informácie o volebnom programe, o mojich hodnotách, cieľoch a celkovo o nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Budem vďačný za každé jedno sledovanie alebo lajk.

Ďakujem vám za podporu.