Prvé riadne zasadnutie nového MsZ - 15.12.2022

16.12.2022


Bývalé vedenie mesta Pezinok je dva týždne minulosťou. Nové vedenie mesta - primátora Romana Mácsa a viceprimátorky Kvetoslavu Štrbovú a Renátu Klimentovú čaká mnoho výziev. Tie čakajú aj nás, poslancov.

V tomto krátkom období primátor Mács urobil hodnotný krok, ako symbolický tak i praktický. Presťahoval kanceláriu primátora späť do budovy MsÚ. Toho úradu, ktorý je potrebné opäť postaviť na nohy a znovuvybudovať tak, aby slúžil občanom. Ak mám hovoriť obrazne, cesta je po bývalom vedení "zamínovaná" a skrine sú plné kostlivcov. Nečakalo sa nič iné, rozsah však prekvapil aj mňa. Bývalému primátorovi som už nechcel venovať žiadnu pozornosť, no jeho štvorročné obdobie zanechalo stopu, s ktorou sa musí mesto postupne vysporiadať.


Lipy dostanú šancu

Jedným z viditeľných problémov, ktoré zostali, sú lipy na Holubyho ulici. Ich výsadba prebehla v októbri, doslova pár dní pred voľbami ako reakcia na nezmyselný výrub 22 kusov zdravých stromov (potom, čo bolo Mesto za tento výrub hlasno kritizované). 

Súčasný problém tkvie v tom, že v rozostupoch, v akých boli stromy zasadené, nie je perspektíva rastu a rozkvitnutia koruny. Je preto potrebné polovicu z nich presadiť. Ak by zostali na svojich miestach, nemohli by dostatočne rozvinúť svoj rastový potenciál, keďže sú zasadené veľmi blízko pri sebe. Šírka koruny tohto druhu môže v budúcnosti dosiahnuť až 15 metrov. Som presvedčený, že na  Muškáte, kam bude presadených 5 kusov, budú mať možnosť prosperovať. 

Na Holubyho ulicu, pre obyvateľov bytov, ktorí výrubom z jari veľmi utrpeli, len ťažko niečo nahradí pôvodné stromy. Vyjadrenia súčasného vedenia mesta vnímam ako prísľub, že sa situácia na tomto úseku bude riešiť vhodnejšie naplánovanou výsadbou, ktorú veľmi rád podporím.


Návrh VZN

V minulom volebnom období bol na stole návrh na drastické zvyšovanie daní, v niektorých prípadoch myslím o stovky percent. So zvyšovaním daní napríklad z pozemkov či stavieb do rozpočtu na rok 2023 nepočítame a som rád, že tomu tak je. 

Menej ma už teší fakt, že príjmy z poplatkov za odpad sú rozdielne, ako skutočné náklady mesta vynaložené na nakladanie s komunálnymi odpadmi. Tvoríme deficit, s ktorým sa musíme vysporiadať my všetci. Celkové náklady na komunálne odpady by mali byť vykryté vyzbieranými poplatkami (v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.). Mesto má hradiť náklady teda len z vyzbieraného poplatku. 

Primátor Roman Mács predložil návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V ňom napríklad pre fyzické osoby pristupujeme k zvýšeniu o 9 EUR na osobu za kalendárny rok. Viem, že to nie je dobrá správa, toto rozhodnutie však považujem vzhľadom na vzniknutý deficit a na to, čo hovorí zákon, za nevyhnutné. Keďže išlo o voľbu medzi málo ideálnymi možnosťami, rozhodol som sa pre to zodpovednejšie. 

Chcel by som dať do pozornosti, že poplatok sa zníži osobám starším ako 70 rokov o 30%. Poplatok na základe písomnej žiadosti može byť odpustený alebo znížený tiež osobám v hmotnej núdzi a tým, ktorí sa preukážu, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiavali na území mesta.  

V súvislosti s odpadovým hospodárstvom vedenie mesta spolu s nami poslancami musí priniesť čo najskôr konkrétne a efektívne riešenia, ktoré nebudú neúmerne zaťažovať občanov. To si plne uvedomujem. Práve množstevný zber pomáha znižovať náklady, prináša množstvo výhod a je cestou budúcnosti, po ktorej sa podľa môjho názoru treba vydať.


Už ani cent

Rád by som už Igora Hianika nadobro nechal Bratislave - mestskej časti Nové mesto, napriek všetkým tým nášlapným mínam, ktorým všetci čelíme. Na zasadnutí sme sa však museli zaoberať jeho žiadosťou o preplatenie nevyčerpanej dovolenky. 

Môj postoj je jasný. Igor Hianik už nesmie stáť Mesto Pezinok ani cent. Dovolenku si mohol normálne čerpať. Navyše vedel, že vo funkcii končí, keďže nekandidoval. Práve naopak, mesto by mu malo dať preplatiť náklady na školenia, ktorých sa v posledných týždňoch vo funkcii zúčastňoval za mestské peniaze. Na pracovnom stretnutí pre stavebné úrady v Grandhoteli Permon v Tatrách naozaj nemal čo hľadať. Hlasovaním o preplatení dovolenky, v ktorom som samozrejme hlasoval proti, sme bývalého primátora vyprevadili. Hoci ešte bude trvať, kým sa Pezinok zbaví niekoľkých jeho škodlivých rozhodnutí z minulosti.

Vážení Pezinčania, ako dlhodobo vravím, poslanci sú tu aj pre to, aby s ľuďmi komunikovali a informovali ich. Ja samozrejme budem pokračovať v písaní blogov, budem aktívny na sociálnych sieťach. Najviac však chcem byť s vami v osobnom kontakte. 

Ak máte otázky, rád si s vami dohodnem osobné stretnutie. Napíšte mi na facebooku https://www.facebook.com/jurajhanulikpezinok alebo na mail juraj.hanulik@pezinok.sk . Pokojne ma kontaktuje aj telefonicky na tel. č.: 0917115435.