Protesty prokuratúry a Tím Hianik. Rozpad "Aktívneho Pezinka" – piata časť

23.07.2022


S rozhodnutiami vedenia mesta môžeme nesúhlasiť, môžeme ich považovať za nehospodárne, neefektívne, či politicky nesprávne. Ale ak sú v súlade so zákonom, veľmi si nepomôžeme. Ostáva na ne len poukazovať, diskutovať a prinášať alternatívy. Za posledné štyri roky sa však vyskytla aktivita, najmä zo strany vedenia mesta a predovšetkým poslancov Tímu Hianik, ktorá bola priamo v rozpore so zákonom. Na odvolanie náčelníka Farbulu, či na rozhodovanie Mestskej rady nad rámec kompetencií priamo reagovala prokuratúra.


Mečiarova "Noc dlhých nožov" po hianikovsky

Je marec 2020, celý svet má strach z vírusu, o ktorom zatiaľ vieme veľmi málo. Krajina je zatvorená, bežný život sa čiastočne zastavil. Niektoré mestá rušia zasadania mestských zastupiteľstiev, aby ochránili poslancov a pracovníkov mestských úradov. Pezinok však nie. Za zatvorenými dverami zasadačky na prvom poschodí Mestského úradu sa rokuje, ale veľká časť poslancov chýba. 

Tím Hianik využíva fakt, že v danej chvíli majú drvivú väčšinu a primátor predkladá mimo zverejnený program návrh na odvolanie človeka, s ktorým, podľa jeho slov, vôbec nevie vychádzať. Je ním náčelník Mestskej polície Pezinok, JUDr. Ľudovít Farbula, otec opozičného poslanca Mateja Farbulu.

Časť opozície je šokovaná, náčelník nie je v sále, takže k primátorovmu kroku nemôže zaujať stanovisko. Beží live vysielanie, počas ktorého primátor nazve odvolávaného náčelníka narcisom, s ktorým sa nedá vychádzať. Náčelník Farbula je pritom v MsP už takmer tridsať rokov, to on Mestskú políciu de facto vybudoval. Nezaznievajú žiadne racionálne argumenty, iba Hianikove subjektívne pocity. Pridať im váhu sa snaží akousi petíciou zamestnancov, datovanou v roku 2007, teda starú trinásť rokov.

V marci 2020 boli čistky na MsÚ v plnom prúde, do toho času sa "vymenilo" vyše 20 zamestnancov a niektorí poslanci, cítiac zápach totality, kedy sa vládna moc zbavovala nepohodlných, boli z tohto prístupu v šoku. Keď pár opozičných poslancov emotívne vystúpilo v rozprave, Hianik sa v súvislosti s odvolávaním náčelníka vyjadril nasledovne : "Prepúšťaj rýchlo, prijímaj pomaly. Základný manažérsky prístup."

Keby vedenie mesta spolu s tímom Hianik bolo aspoň minimálne kompetentné, odvolanie JUDr. Farbulu by sa dalo považovať síce za nemorálne a zbabelé, ale za zákonné. Keď však primátor predkladal návrh na doplnenie/zmenu programu zasadnutia MsZ o bod, ktorým mali poslanci náčelníka MsP odvolať, toto doplnenie/zmenu programu podporilo iba 12 poslancov, čo nie je nadpolovičná väčšina. Bod do programu teda doslova prepašoval bez toho, aby jeho zaradenie skutočne prešlo. 

A to si všimla prokuratúra. Prokurátor v proteste konštatuje, že neboli splnené zákonné podmienky na prerokovanie bodu o odvolané náčelníka MsP a žiadal zrušiť nezákonné uznesenie. Tak sa aj udialo o pár mesiacov neskôr a Pezinok definitívne prišiel o dlhoročného náčelníka. JUDr. Farbula však veľmi rýchlo našiel uplatnenie v krajskom meste Trnava, na pozícii zástupcu náčelníka MsP. Tak, ako mnohí ďalší kvalitní zamestnanci, ktorí odišli z úradu a ich kariéry pokračujú v okolitých mestách. K dnešnému dňu ich je už takmer sedemdesiat (!!!).


Nech nás nepočujú

Na tomto pamätnom a pre opozíciu a veľkú časť Pezinčanov veľmi emotívnom zasadnutí, sa arogancia moci tímu Hianik naplno prejavila. Hovoríme o akomsi zlomovom bode, keď sme definitívne pochopili, že ľudia z tímu Hianik budú moc využívať na bezohľadné presadzovanie vlastných cieľov, bez potreby viesť široký dialóg, ktorý k vyspelej demokracii patrí. Opozícia mala pripomienky k rozpočtu, prevalcovali ju a presadili svoje. 

Medzi perly zasadnutia v marci 2020 patril aj návrh poslanca Juraja Pátka zrušiť zhotovovanie audiozáznamu zo zasadaní Mestskej rady, ktorý bol schválený. Keď sa snažil svoj návrh zdôvodniť, povedal, že si členovia nemôžu počas rokovania ani vynadať bez toho, aby to nepočula verejnosť. Z rokovaní MR je tak k dispozícii iba zápisnica. Pred voľbami deklarovaná transparentnosť prestala byť pre tím Hianik populárna a začala mu skôr zavadzať. Veď práve v súvislosti s Mestskou radou bol prokurátorom podaný ďalší protest.

Z obsahu protestu prokurátora, ktorý bol mestu doručený 7. marca 2022 vyplýva, že prokurátor konštatuje v niektorých ustanoveniach VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta rozpor zo zákonom. Mestskej rade totižto neprináleží právomoc rozhodovať - je len poradným orgánom. Mestská rada teda rozhodovala o hospodárení s majetkom mesta Pezinok, hoci to je v rozpore so zákonom, keďže rozhodovať má zastupiteľstvo. Keďže mesto umožnilo rade rozhodovať, bol porušený zákon o obecnom zriadení, ale aj zákon o majetku obcí. 

Celá situácia má okrem týchto závažných faktov aj absurdný rozmer. Na rokovaní MsZ vysvitlo, že podnet na prokuratúru podal Igor Hianik, ktorý bol zároveň v roku 2019 predkladateľom protizákonného VZN! Toto Kocúrkovo a samoudavačstvo zdôvodňoval tým, že situáciu chcel so zastupiteľstvom niekoľko krát riešiť, ale vždy z toho zišlo. Tiež sa snažil vzbudiť dojem, že ide o podnet, ktorý má preskúmavať akési jeho nekonkrétne podozrenia o nehospodárnom nakladaní s majetkom mesta v dávnej minulosti a že touto reakciou prokurátora sa čosi neurčité bude riešiť aj v tomto smere. Pritom protest bol jednoznačne smerovaný na jeho VZN, prijaté počas jeho funkčného obdobia. Ťažko to nazvať inak, ako trápnym pokusom o vyvinenie sa.


Keď vládnu nekompetentní

Celá situácia so spackaným, protizákonným VZN, ktoré bolo schválené a podpísané v začiatkoch roka 2019 je obrazom nekompetentnosti súčasného vedenia mesta a poslaneckého zboru. To je holý fakt. Jeho výhovorky, že o tom čosi tušil od roku 2020 a snažil sa o nápravu, len poslanci boli vždy proti, a tak musel podať podnet na prokuratúru, na vlastných poslancov, len podčiarkujú jeho neschopnosť vládnuť. Zastupiteľstvo napokon sporné VZN zrušilo, tak ako si to vyžiadal prokurátor. Ak by sa tak nestalo, nasledoval by súd.

Milí Pezinčania, je jasné, že volení predstavitelia by mali dodržiavať zákon a robiť všetko pre to, aby ich rozhodnutia boli zákonné. Tím Hianik v Pezinku predvádza nedôstojné divadlo, je príkladom nekompetentnosti a politického amaterizmu. Dejiny bývajú svedkami mnohých prípadov, keď politici využili obdobie spoločenskej neistoty na presadzovanie svojich zámerov bez ohľadu na ich morálnosť, stanovené pravidlá či zákony. Pezinok má tiež taký deň. Je ním 30. marec 2020.


Mgr. art. Juraj Hanulík


O ďalších témach, ktoré za posledné štyri roky formovali toto mesto, si budete môcť prečítať nabudúce.