Najväčšia lož Tímu HIANIK. Rozpad "Aktívneho Pezinka" - štvrtá časť

12.07.2022


Ľudia z tímu Hianik na čele s primátorom a Máriou Wagingerovou v predvolebnej kampani 2018 intenzívne komunikovali tému podpory kultúry, nočného života a športu. Nesplnili však nič z toho, čo sľubovali. V Pezinku doslova "skapal pes", podpora miestnej kultúry prakticky neexistuje a športujúcim deťom sa nielenže nepomáhalo, ale často doslova škodilo. Ide o obsiahlu tému, je to však výborná príležitosť detailne si pripomenúť, ako tím Hianik rozbiehal predvolebnú kampaň.


O kultúre na umelej téme - začiatok kampane

Začiatkom jari 2018 sa do povedomia Pezinčanov začala dostávať účelovo vyrobená téma výmenníkových staníc, bola spísaná petícia proti ich odpredaniu a za využitie na kultúrne účely. Celá aktivita mala za cieľ pôsobiť, akoby išla zdola, od ľudí. Vznikla fb stránka, ktorá ešte bez relevantného obsahu vyzývala ľudí, aby o nej hovorili známym, zdieľali ju v skupinách o Pezinku a nezabudla sa poďakovať prvým desiatim fanúšikom. 

V polovici mája bolo na stránke vyhodené logo v budúcich predvolebných farbách tímu Hianik, na pozadí s mapkou Pezinka, ktorý donekonečna využíval vo svojej kampani. Už 5. júna 2018 sa Igor Hianik na stránke vo videu chváli nasledovne: "...podarilo sa nám zachrániť mestský majetok. Teraz je len na nás, aby sme spolu našli čo najlepšie využitie týmto objektom. Po dôkladnom vyhodnotení petície sme možné využitie výmenníkov definovali do troch skupín. A to: šport, kultúra a vzdelávanie." Nasledovalo pozvanie na otvorenú diskusiu, samozrejme s vytvorenou FB udalosťou, riadne odpromované.

Dnes, o skúsenosti bohatší, sa nad vtedajším predvolebným nadšením Igora Hianika diskutovať s Pezinčanmi môžeme len usmievať. Nasledovala ďalšia video pozvánka poslanca Hianika, ako zvoláva ľudí na diskusiu. Dovtedy absolútne neaktívny poslanec sa išiel zrazu roztrhať. Pripomínam, že kandidatúru na primátora v tom čase neohlásil, a tak väčšina ľudí vôbec netušila, že sa všetko deje len pre jeden účel a sú de facto na predvolebnom mítingu. 

Na podujatí horlivo diskutovali dodnes na smrť verní hlasovači Adam Kovačovský a Peter Janeček. Všetko pod falošnou taktovkou Hianikovej šedej eminencie, Mariána Šipoša. Promo akcie pokračovali aj v lete, medzitým kandidát na primátora Igor Hianik púšťal šarkany s deťmi a ich rodičmi a sľuboval mladým ľuďom pravidelný "nočný život" na Radničnom námestí. Sľuboval rozvoj kultúry a podporu športovcom.


"Kultúrny" vrchol kampane

Je 26. október 2018, na Radničnom sa spomína na Cibulák a na časy, kedy "mesto žilo". Podáva sa chlieb s cibuľou, aby sa umocnila nostalgia za medzinárodným festivalom pouličných divadiel, ktorého tradícia sa však skončila už v roku 2008. 

Igor Hianik vysiela naživo vstup: "Ahojte Pezinčania, vítam vás z námestia, pozdravujeme vás, dneskaj to tu žije, je tu parádna akcia, ďakujem, že ste prišli. Pozdravujeme vás, aktívne mesto Pezinok, kde to žije." 

O desiatej večer, kedy nastáva podľa zákona nočný kľud, začína kritizovať mestské VZN, ktoré upravuje otváracie časy niektorých podnikov v husto obývaných lokalitách. VZN mesto vydalo v súlade so zákonom o ochrane zdravia ľudí, ktorý vymedzuje nočný čas intervalom od 22.00 hod. do 06.00 hod. 

Igor Hianik do megafónu hovorí: "V Pezinku práve odbilo 22.00. Život skončil, prosím rozíďte sa domov." Z davu sa ozýva piskot, bučanie a fúúúj na vtedajšie vedenie mesta. Igor Hianik sa opäť prihovára: "Alebo stačí, keď pôjdete desiateho jedenásty voliť a život bude pokračovať ďalej." Z davu sa ozýva hlasné héééj, potlesk, ľudia skandujú I -GOR, I - GOR, I -GOR. 

Nočný život, podpora športu a kultúry. Dnes už vieme, že tieto sľuby boli predvolebným podvodom, ktorý tímu Hianik totálne vyšiel.


POVOLEBNÁ REALITA

Bohužiaľ, víťazstvom vo voľbách sa záujem tímu Hianik o oblasť športu a kultúry vyparil. Pritom, čím viac už len chceli naplniť ich víziu aktívneho mesta, ak nie podporou detí k športu, jeho sprístupneniu rodinám so slabším sociálnym zázemím. Čím iným, ako systematickou podporou miestnych kultúrnych organizácii a jednotlivcov? Úroveň podpory sa naopak, zhoršila vo všetkých smeroch. Šport sa stal v mnohých prípadoch nedostupnejším, Pezinské kultúrne centrum kvalitou produkcií vôbec neohúrilo a mnoho projektov úplne zaniklo.


Šport v Pezinku prehráva

O tom, ako macošsky sa mesto správa k športovcom, sa mohli na vlastnej koži presvedčiť napríklad plavci z Plaveckého klubu Pezinok. Mesto im v septembri 2019 zvýšilo cenu za prenájom dráhy v niektorých prípadoch z 9 eur až na 21 eur. Rodičia detí tak čelili v niektorých prípadoch zvýšeniu poplatku zo 60 eur na 130 eur mesačne a to len za tréning v bazéne, bez tzv. suchých tréningov.

Sumy boli pre niektoré rodiny likvidačné a plávanie sa tak stalo nedostupným pre desiatky detí. Plavecká federácia vtedy potvrdila, že takto vysoký nájom je likvidačný a na slovenské pomery nevídaný. Rodičia detí z Plaveckého klubu Pezinok sa domáhali riešenia, primátor stretnutia s nimi neustále prekladal, alebo nereagoval vôbec. Keď prišlo k stretnutiam, riešenia boli v nedohľadne.

Nejde však iba o plávanie. V Pezinku chýba systematická podpora športu, finančná aj nefinančná, ktorá by koncepčne túto problematiku riešila. Komisia športu pri MsZ robí čo môže, ale peňazí na šport stále nie je dostatok. Pezinku chýba poctivá diskusia o tom, ako basketbal, futbal, hokej, plávanie, orientačný beh či iné športy systematicky podporovať a pomôcť klubom, deťom a Pezinčanom.


Kultúra stále spí

Mesto Pezinok bolo vždy mestom kultúry. Iste, pandémia koronavírusu nám všetkým skrížila plány a mnohé podujatia sa nemohli realizovať. Objektívne však treba povedať, že kultúra v Pezinku krvácala aj bez pandémie. Nemohúcnosť vedenia mesta túto oblasť posunúť vpred najlepšie ilustruje agónia okolo výberového procesu riaditeľa Pezinského kultúrneho centra. 

Dlhoročná riaditeľka PKC, Ing. Ingrid Noskovičová, ktorá pezinskej kultúre odovzdávala dlhé roky všetok svoj čas a svoje srdce, sa stala vyslovene nepohodlnou. V tom čase bola nevyliečiteľne chorá, keď Igor Hianik, vediac o jej zdravotnom stave, úplne bezcitne pripravil a predkladal návrh na jej odvolanie. Ten bol zaradený do programu zasadnutia MsZ dňa 30. 5. 2019. Pani riaditeľka sa ešte predtým, ako mal byť bod prerokovaný, vzdala funkcie. Ingrid Noskovičová zomrela 10. 7. 2019, necelých desať týždňov po tom, čo ju chcel Igor Hianik odvolávať.

Začal sa výberový proces, ktorý musel byť niekoľko krát zopakovaný. V prvom prípade konanie zlyhalo, pretože bola dokázateľne porušená rovnosť šancí a teda mohol byť zvýhodnený jeden uchádzač. Tým možným zvýhodneným nebol nik iný, ako Ján Sklenár, ktorý Igorovi Hianikovi moderoval predvolebnú konferenciu. Malo to byť prvé zo série nových transparentných výberových konaní, ktoré ale skončilo fiaskom a kandidáta Sklenára napokon nepodporili ani niektorí vlastní Hianikovi poslanci. 

Výberové konanie sa niekoľko krát muselo opakovať z rôznych dôvodov. Spomeniem len jeden, kedy výberová komisia odporučila do funkcie Miroslava Holzmanna, ale Igor Hianik ho odmietol vymenovať. Od jari 2020 je riaditeľkou PKC pani Monika Luknárová, ale Pezinská kultúra stále spí.

A nespí len kultúra, ale aj kultúrnosť. Taká TV Pezinok môže pani Luknárovú Pezinskému kultúrnemu centru len ticho závidieť. Všetky výberové konania, o ktorých nie je poriadne informovaná nieže verejnosť, ale ani poslanci, boli neúspešné. A tak je jej konateľom štatutár mesta - Igor Hianik. 

Okrem TV Pezinok má pod kontrolou všetky mestské médiá, vrátane Pezinčana. Práve list redakčnej rady (ktorej súčasťou bol aj Lajo Slimák) zaslaný v marci primátorovi a poslancom, do bodky ilustrujú marazmus, v ktorom sa mesto pod vedením Igora Hianika a Mária Wagingerovej nachádza. V ňom sa okrem toho, že celá redakčná rada odstupuje, nachádza aj nasledovné: "Máme dojem, že v mnohých PR článkoch mesta je už cítiť blížiace sa komunálne voľby."   


Mgr. art. Juraj Hanulík


Milí Pezinčania, o ďalších témach, ktoré za posledné štyri roky formovali toto mesto, si budete môcť prečítať nabudúce.