Ako sa rozpadalo "Aktívne mesto Pezinok" - druhá časť

18.06.2022


Prvý rok vládnutia nazval primátor Hianik so svojim tímom rokom analýz. Mohli sme teda očakávať, že počas roka 2019 sa vedenie mesta do hĺbky oboznámi s problémami, ktoré pred voľbami boli komunikované ako kritické. Očakávalo sa, že na základe zodpovednej politickej práce, efektívnej komunikácie, no najmä s pomocou odborníkov na dané oblasti tieto problémy odkryje, zvolí stratégiu ako ich vyriešiť, správne nastaví procesy a všetko transparentne odkomunikuje verejnosti.


Bohužiaľ, stal sa skôr opak, samospráva sa začala čoraz viac uzatvárať, nemala programové vyhlásenie a na všetkých úrovniach zlyhávala komunikácia (o tom som písal tu: https://www.jurajhanulik.sk/l/ako-sa-rozpadalo-aktivne-mesto-pezinok-prva-cast/).

Hoci som pozorne počas celého roka 2019 sledoval dianie v meste, čakal som, kedy - a či - nastane obrat, progres. Celý rok som sa k dianiu verejne nevyjadroval. Pezinok však začal stagnovať, výstupy z analytického roka boli viac útržkovité ako komplexné, navyše bez reálnych riešení a z Radnice prichádzali čoraz častejšie informácie o zvláštnych excesoch vedenia mesta. 

V spravodajstve TV Markíza sa v tomto období objavili dvaja občania, ktorí mali zaplatiť mestu v jednom prípade cca 10 000 eur a v druhom až 140 000 eur za to, že štrkom spevnili pri vlastnom dome mestský pozemok, predtým zarastený burinou a parkovali tam. Vtedy som pochopil, že pomery na radnici sú veľmi zvláštne a rozhodol som sa na ne poukazovať v blogoch. Pre tých, ktorí neveria, reportáž TV Markíza je k dispozícií: https://www.markiza.sk/spravy/domace/1983055_s-likvidacnou-danou-v-pezinku-nesuhlasi-zmos-ani-exprimator-mesta


Veľkopanské maniere nesvedčia nikomu - tretia chyba

Pár mesiacov po voľbách sa vedenie mesta rozhodlo, že presťahuje kanceláriu primátora mimo úrad, mimo pracovný ruch, do historických priestorov Radnice. Toto zvláštne rozhodnutie vedenia mesta podporila väčšina poslancov, samozrejme z tímu Hianik. Do dnešného dňa nie je známy význam tohto rozhodnutia. 

Namiesto deklarovaného otvorenia samosprávy sme mali možnosť sledovať, ako sa na dverách vymieňajú kľučky za okrúhle gule, ako čelný volený predstaviteľ mesta odchádza od pracovníkov úradu, s ktorými mal byť v intenzívnom kontakte do tichých priestorov, ktoré dovtedy slúžili ako depozit Mestského múzea. Vysvetľujem si to tak, že možno pán Hianik ani nevedel, na akú funkciu kandiduje a čo jeho agenda obnáša. 

Funkcia primátora nie je "na parádu", mala by byť o tvrdej práci, o sústavnom kontakte s občanmi a pracovníkmi MsÚ. Tento rozmar mal spolu s nezvládnutou komunikáciou zásadný význam na kondíciu MsÚ, od tohto momentu sa začína mestský úrad po personálnej stránke rúcať.

Takto sa začala "politika zatvorených dverí" Igora Hianika. Napriek tomu, že do volieb išiel ako človek, ktorý samosprávu otvorí ľuďom, zabetónoval sa medzi hrubými múrmi radnice. Kancelária primátora reagovala na mailovú komunikáciu s výrazným meškaním, k primátorovi na osobné stretnutie je veľmi obtiažne sa dostať. Svoje by o tom vedeli hovoriť ako plavci z Plaveckého klubu Pezinok, tak i čelní predstavitelia SZĽH.

Presťahovaním sa do radnice ale tieto maniere nekončia. Pezinčania zaregistrovali faktúru, ktorá bola mestu vystavená za prenájom luxusného BMW na služobnú cestu, napokon mesto primátorovi kúpilo aj nové služobné auto za niekoľko desiatok tisíc eur. V decembri 2021 primátor na zastupiteľstve tvrdil, že Pezinok je v extrémne zlej finančnej situácii a je potrebné skokovito navýšiť dane. Na druhý deň sa objavila na webe mesta objednávka na notebook MacBook Pro v hodnote 1 909 eur. 

Úsmevná je aj príhoda z čias, keď si pán Hianik možno myslel, že si lacnými gestami vybuduje dobrú pozíciu na BSK. Akosi pozabudol, že je primátorom mesta, v ktorom kraľuje víno a ako darček k Vianociam kúpil za mestské peniaze županovi Drobovi luxusnú whisky v hodnote 380 eur. Ten sa o neadekvátnej výške ceny daru dozvedel až z facebooku a bolo vidno, že ho toto nedorozumenie ľudsky mrzí. Vzápätí celú čiastku daroval z vlastných peňazí Malokarpatskej knižnici na nákup kníh pre deti a whisky rozlieval občanom pri oslavách Nového roka. Takto sa dobré vzťahy s BSK určite nebudujú.


Nestabilita mestkého úradu - štvrtá chyba

To, akých spolupracovníkov si vyberáme, zväčša dobre vypovedá o nás samých. Ak si vyberieme odborníkov, s ktorými si navyše ľudsky sedíme, je predpoklad, že spolupráca bude fungovať. Mýliť sa je ľudské, ale ak sa počas štyroch rokov na meste vystriedajú štyria prednostovia, je dôvod na sebareflexiu. Totiž, nevypovedá o nás len to, akých spolupracovníkov si vyberáme, ale najmä to, ako sa k nim správame.

Ako som už načrtol vyššie, Mestský úrad má za sebou strašné obdobie. Jedným dychom treba dodať, že si nemyslím, že je to vina samotných zamestnancov. Problémom bude skôr spôsob, ako sa na personálnu politiku díva vedenie mesta.

Za štyri roky sa na úrade vystriedali štyria (!) prednostovia. Bývalý prednosta, Miroslav Šebesta sa pod vedením dlho neohrial. Spôsob, akým "bol odídený" komentovať nebudem, pretože som pri tom nebol. Druhým prednostom sa stal Matúš Meňhart. Vo funkcii pôsobil iba pár mesiacov, do augusta 2019. V tom období dochádzalo k zmenám organizačnej štruktúry MsÚ a bolo vytvorených niekoľko nových manažérskych pozícií. Vtedajšie navýšenie rozpočtu na fungovanie MsÚ o cca 300 000 eur bolo obhajované vyššou efektivitou práce úradu. 

Pána Meňharta si mnohí Pezinčania ale pamätajú najmä z fotiek, ktoré obleteli sociálne siete. Na nich leží prednosta na úrade zavesený v húpacej sieti. Igor Hianik sa s nim rozlúčil po pár mesiacoch a na verejnosti sa mu v podstate poďakoval za kus dobrej roboty. Pánovi prednostovi bolo za niečo vyše pol roka práce vyplatené niekoľkotisícové odstupné a išlo sa ďalej.

Pani prednostka Lehocká bola v úrade dlhšie a práve za jej šéfovania sa podľa vyjadrení poslanca Romana Mácsa selektovala komunikácia medzi "opozičnými" poslancami a zamestnancami MsÚ.

Začiatkom decembra 2021 sa stal štvrtým prednostom úradu Mgr. Martin Chrapčiak. Mnohí Pezinčania ho evidujú už od predchádzajúceho leta, kedy ešte ako referent - právnik stihol za pár dní naštudovať 600 stranový súdny spis a odporučiť mestu, aby pristúpilo v spore na dohodu so žalobcom a vzdalo sa dovolania na Najvyššom súde. 

Tým, ktorí sledujú zasadania MsZ, neunikne, že sa pán prednosta zvykne konfrontačne vyjadrovať a svojvoľne vstupovať do diskusie najmä s poslancami opozície. Aj v tejto súvislosti je vidno, že medzi primátorom a prednostom konečne funguje tá správna pracovná chémia. Ako som povedal na začiatku, to, akých spolupracovníkov si vyberáme, zväčša dobre vypovedá o nás samých.


Čo bude ďalej?

Za posledné štyri roky sme boli svedkami viacerých zmien organizačnej štruktúry MsÚ, navyšovaniu finančných prostriedkov na chod úradu, videli sme vo funkciách štyroch rôznych prednostov a z úradu odišlo zhruba 70 zamestnancov. Úrad mal obdobie, kedy bolo právne oddelenie personálne úplne poddimenzované, nielen vedúci zamestnanci s dlhoročnou praxou teraz pracujú pre okolité samosprávy a bude veľmi ťažké ich v budúcom období nahradiť.

Ktorý z dôvodov má na nestabilite MsÚ najväčší podiel? Neschopnosť vedenia mesta vyberať správnych ľudí, žalostná komunikácia so zamestnancami, neschopnosť spájať? Ťažko povedať. Stojím si však za tým, že primátor Hianik nemal opúšťať MsÚ, mal byť tam a pomáhať ľuďom, ktorí sa dennodenne snažia robiť Pezinok lepším. 

Pezinok si zaslúži ľudí, ktorí nepodľahnú papalášskym manierom, na ktoré sme boli ako spoločnosť zvyknutí z dôb komunizmu. Moderná samospráva potrebuje ľudí, ktorí nemajú duše súdruhov, ale vnímajú, že verejná služba nie je o spoločenskom postavení, ale o službe spoločnosti.


Mgr. art. Juraj Hanulík


Milí Pezinčania, o ďalších témach, ktoré za posledné štyri roky formovali toto mesto, si budete môcť prečítať nabudúce.