Počas minulého volebného obdobia bolo zaužívaným pravidlom, že sa občan nedostal na úrade ďalej ako po klientské centrum. To znamená, že takmer nemohol osobne jednať so zamestnancami jednotlivých oddelení a tobôž nie s ich vedúcimi. Nové vedenie mesta tento stav našťastie mení a MsÚ je v tomto zmysle znovu otvorený pre občanov. Na Meste tiež...

Bývalé vedenie mesta Pezinok je dva týždne minulosťou. Nové vedenie mesta - primátora Romana Mácsa a viceprimátorky Kvetoslavu Štrbovú a Renátu Klimentovú čaká mnoho výziev. Tie čakajú aj nás, poslancov.

Pezinok má pred sebou mnohé výzvy, ktoré vyžadujú racionálne a pragmatické riešenia, o tom niet pochýb. Existujú však aj výzvy, ktoré sa nedajú jednoducho odmerať, a ich riešenia sa nedajú kúpiť za žiadne peniaze. Verejný život, aj ten pezinský, výrazne zhrubol a vytratila sa z neho kultúrnosť vo viacerých rovinách. Kultúra verejnej správy je v...

Komunálna politika má veľa špecifík, ale dve vlastnosti sú z môjho pohľadu kľúčové. Je veľmi pravdivá a rýchla. Rozhodnutia poslancov a primátora majú často bezprostredný a rýchly dopad na mesto, pretože sú k ľuďom najbližšie. Efekt rozhodnutí je často rýchlo viditeľný a pomoc je adresná. Pri strategických otázkach, pri plánovaní riešení dlhodobých...